Overige diensten

Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere:

Mystery visits

Door middel van onaangekondigde bedrijfsbezoeken wordt een objectief beeld van de feitelijke situatie voor gasten nagebootst. De rapportages zijn kritisch en bondig geschreven en geven direct concrete maatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Bedrijfswaarderingen

Het vaststellen van de bedrijfseconomische waarde van de onderneming op basis van exploitatieresultaten. Een waardering verschaft inzicht bij situaties van aan- of verkoop van een horeca- of leisurebedrijf, maar ook bij management buy in/out of bij een uitkoopsombepaling.

Huurwaardebepaling

Bij totstandkoming van een reële huurwaarde wordt uitgegaan van een locatieanalyse, beschikbare vierkante meters en de omzetpotentie van een bedrijf. De huurwaarde wordt in een bandbreedte aangegeven waarbij tevens advies wordt gegeven over de huurconstructie (vast, variabel).

Schadesombepaling

Bij een schadesombepaling wordt de geleden schade vastgesteld, ontstaan door bijvoorbeeld een wijziging in het bestemmingsplan of een verslechterde marktpositie door omliggende bebouwing.

Paneldiscussies

Ook verzorgen we paneldiscussies over horeca, bedrijfsvoering en ontwikkelingen. De discussie wordt conceptueel verzorgd en voorzien van aansprekend presentatiemateriaal en inspirerende sprekers.

Trendpresentaties en gastspreker congressen

De verzorging van trendpresentaties en inspiratiesessies inzake de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van hospitality, marketing, leisure, retail of trends en ontwikkelingen. Energieke sessies boordevol kennis en inspiratie mede middels input van ons platform www.horecatrends.com.

Overige diensten

Begeleiding onderhandelingen, beoordelingen ondernemers en -plannen, brainstormen en klankboorden, werving en selectie.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.