Ladder Voor Duurzame Verstedelijking

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking bestemmingsplan voor horeca- en leisureontwikkelingen. Wij hebben ervaring in het opstellen van notities en studies voor de ‘Ladder’.

Sector ervaring

Wij kunnen Ladder onderbouwingen verzorgen voor de volgende sectoren:

  • Hotels en hotellerie/accommodatie aanbieders
  • Restaurantbedrijven/food concepten
  • Drankenbedrijven en zaalaanbieders/zaalbedrijven/Eventhallen
  • Leisure en recreatiebedrijven: o.a. indoorspeeltuinen, Family Entertainment centers, bioscopen
  • Wellness- en saunabedrijven

Benodigde onderdelen Ladder Voor Duurzame Verstedelijking

Trede 1: Bepaling behoefte. Is er behoefte aan de beoogde functie?
Onderbouwing op basis van marktstudie ter bepaling van de marktbehoefte aan de beoogde functie. Dit kan kwantitatief en kwalitatief worden vastgesteld. Vanuit onze marktervaring en omzetbepaling zijn wij in staat om voor alle horeca- en leisurefuncties de behoefte bepaling te benoemen. Hierbij werken wij vanuit een bepaling verzorgingsgebied waarbinnen de markt volledig in beeld wordt gebracht op het gebied van aantallen aanbieders (segmentatie, aanbod, niveau, oppervlakte) en vraag (doelgroepen, kwantitatieve en kwalitatieve behoefte). De toekomstige bekende ontwikkelingen (harde en zachte plancapaciteit) en toekomstige marktvraag wordt hierin meegenomen.

Trede 2: Is (een deel van) de behoefte op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied binnen de regio (transformatie of herstructurering)?
Vanuit bestaande bestemming dient te worden vastgesteld of de functie reeds binnen bestaand stedelijk gebied valt. Indien dit niet het geval is, kunnen wij vanuit locatie eigenschappen en functieprofiel de voorwaarden bij/eisen aan mogelijke alternatieve locaties benoemen. Er dient onderzoek naar alternatieve geschikte locaties te worden gedaan en te worden bepaald in hoeverre deze geschikt zijn voor de invulling van de functie. Hierbij is de uniciteit van concept en locatie van belang.

Ervaring

Voor een voorbeeld uitspraak waarbij een rapportage vanuit ons bureau is gebruikt, verwijzen wij graag naar de Raad van State uitspraak voor Thermen Berendonck. Deze is hier terug te vinden. Een voorbeeld rapportage kunt u hier vinden.

Samenwerking partners en specialisten

Wij hebben goede ervaringen in het samenwerken met diverse marktpartijen en specialisten in het opstellen van benodigde onderbouwingen. De studies kunnen onderdeel uitmaken van planontwikkelingen, woningbouwontwikkelingen en bedrijventerreinen waarbij horeca of leisure als nevenfunctie ingetekend staat.

Juridisch advies

Voor juridisch advies verwijzen wij graag naar Hekkelman Advocaten in Nijmegen.

Kostenindicatie

Lichten wij graag toe in een vrijblijvend gesprek en is zeer afhankelijk van type bedrijf en methodische insteek.

Contact

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. U kunt ons altijd bellen op 071-541 88 67 of mailen naar info@spronsen.com.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.