Horecabeleid

Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca, waarbij vernieuwende concepten op de juiste plek de totaalbeleving van bezoekers vergroten. Horeca speelt daarnaast een rol bij city marketing, wat ook terugkomt in het onderzoek naar de Meest Gastvrije Stad dat wij van 2009 t/m 2013 hebben uitgevoerd. Naast een ruimtelijke visie op de horeca is een vertaling naar beleid één van de speerpunten binnen onze diensten.

 •     Bezoek aan alle horecabedrijven in de stad/gemeente
 •     Inventarisatie type horeca naar locatie
 •     Benchmark met vergelijkbare en ambitiegemeenten
 •     Vraaganalyse, specificatie belangrijke doelgroepen zoals studenten, senioren, allochtonen, dag- en verblijfstoeristen, gezinnen, expats)
 •     Analyse toekomstig aanbod
 •     Expertmeetings en consumentenpanels
 •     SWOT-analyse
 •     Routings en verbindingen met knelpunten en kansen in beeld
 •     Toekomstvisie
 •     Scenario’s per gebied: uitbreiding, consolideren, terugdringen, gespecificeerd naar branchering en type horeca
 •     Presentaties en strategisch overleg College B&W
 •     Vertaling naar horeca/hotelbeleid
 •     Uitwerking in concrete uitvoeringsprogramma’s

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een visie of beleid zijn sterk afhankelijk van de omvang van het project en starten vanaf circa € 7.500,=. Vul uw gegevens in voor meer informatie of bel 071 – 541 88 67.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.