Franchise advies/producten

Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken uit:

Haalbaarheidsonderzoek;
Vestigingsplaatsonderzoek/VPO;
– Locatie-onderzoek;
– Omzetbepaling en exploitatieprognoses.

NFC Nederlandse Franchise Code

De ingestelde franchise code verplicht de franchisegever tot het uitvoeren van diverse onderzoeken en rapportages. De NFC benoemt de verantwoordelijkheden vanuit franchisegever en franchisenemer bij de opstartfase en bij de begeleiding van franchise overeenkomst. Wij hebben ruime ervaring in begeleiding, benchmark, marktgegevens en conceptuele kennis van franchiseketens.

Franchise advies: specialisatie en werkzaamheden

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken en omzetbepalingen voor horeca en leisure-bedrijven; restaurants, fastfood-bedrijven, hotels, barbedrijven. Wij voeren daarbij de volgende werkzaamheden uit:

– Profielschets en conceptbeoordeling;
– Locatie-bezoek;
– Marktonderzoek kwantitatief en kwalitatief; vraag- en aanbodzijde;
– Ondernemersbeoordeling;
– Omzetbepaling: omzetbepaling; op basis van bezoekersaantallen en bestedingsniveau wordt een omzetbandbreedte vastgesteld. Omzetindicatie per m2 in relatie tot normen.
– Financiële projectie; investeringsbepaling en exploitatieprognoses.

Kostenindicatie

Vestigingsplaats- en locatieonderzoeken vanaf circa € 2.500 afhankelijk van locatie en type project.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.