Doorlichting & Toekomstvisie

De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De toekomstvisie bepaalt de strategie, uit te voeren maatregelen en levensvatbaarheid van de onderneming.

Werkzaamheden doorlichting

 •     Analyse van de interne organisatie.
 •     Bedrijfs- en locatiebezoek
 •     Mystery visit
 •     Conceptbeoordeling, product, prijs, personeel/service.
 •     Marketinganalyse online (website, social media) en offline (flyers, advertenties)
 •     Beoordeling van ondernemer(s), directie, management, afdelingen
 •     Financiële analyse exploitatie, meerjarenontwikkeling omzet en kosten (inkoop, personeelskosten), financieringslast en  kapitaalslasten. Beoordeling rentabiliteit en solvabiliteit.
 •     Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix)
 •     Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie
 •     SWOT-analyse

Werkzaamheden toekomstvisie

 •     Strategie en toekomstvisie
 •     Doelstellingen en maatregelenpakket, plan van aanpak en planning
 •     Omzetbepaling meerjarig
 •     Exploitatieprognoses meerjarig en slecht-weer scenario’s
 •     Investerings- en financieringsplan
 •     Levensvatbaarheidsbepaling

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een doorlichting en toekomstvisie zijn sterk afhankelijk van het type en grootte bedrijf en starten vanaf circa € 3.000,=. Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.