Conceptontwikkeling horeca

Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien in een concept, een vraagstuk bij de gemeente over een braakliggend stuk grond of een leegstaand pand of een projectontwikkelaar met globale plannen op zoek naar concretisering.

 •     Wensen en bepalende kaders vanuit ondernemer/opdrachtgever
 •     Randvoorwaarden vanuit het pand en de locatie.
 •     Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie
 •     Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix);
 •     Benchmark en trends & ontwikkelingen
 •     Ontwikkelingen binnen ruimtelijke ordening
 •     Uitwerking van concept; assortiment, inrichting, uitstraling, routing, vierkante meters, ruimtelijke indeling en investeringsniveau;
 •     Voorbereiding van promotionele activiteiten en personeelsbeleid.
 •     Opstellen van een programma van eisen voor het concept behoort ook tot de mogelijkheden, dat als leidraad dient voor de architect, uitvoerder en overige betrokken    partijen.
 •     Investerings- en financieringsplan
 •     Omzetbepaling meerjarig
 •     Exploitatieprognoses meerjarig en slecht-weer scenario’s

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een conceptontwikkeling zijn sterk afhankelijk van het type en grootte bedrijf en starten vanaf circa € 3.500,=. Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.