De Multiculturele Feestzaal in beeld

Leiden, 29 maart 2018 – Nederland telt bijna 100 zaalbedrijven die zich primair richten op feesten  voor doelgroepen met een migratieachtergrond. De grote zalen, met ruimte voor soms wel 800 -1.000 personen, zijn uitermate geschikt voor bruiloften. Met name de Turkse en Marokkaanse bruiloften worden gekenmerkt door een zeer hoog aantal gasten, waarbij ook verre familie welkom wordt geheten. De kleinere zalen worden met name gebruikt voor henna-, verlovings- en besnijdenis feesten.

Multiculturele Feestzalen in beeld voorkant

Download de publicatie hier!

De nieuwe bedrijven zijn luxueuzer en bieden meer zalen dan het meer basic aanbod van gevestigde orde. Al met al kan gesteld worden dat dit vrij specifieke horecaconcept met name in de Randstad definitief voet aan de grond zet en gekenmerkt wordt door professionalisering, waarbij ook wordt ingezet op de congres- en evenementenmarkt. Dit en meer blijkt uit de publicatie van ‘De Multiculturele Feestzaal in beeld’ van Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Leiden.

Aanbod dichtbij de doelgroep

Ondanks dat de bedrijven een landelijke verzorgingsgebied hebben, zien we dat het aanbod met name gevestigd is in midden Nederland. Dit is niet bevreemdend gezien de concentratie van de niet-westerse bevolking in dit gebied. Eén derde van het aanbod is gevestigd in de G-4 steden en daarnaast valt op dat er nog eens ruim 15 bedrijven gevestigd zijn in gemeenten in de directe omgeving van deze grote steden, zoals Schiedam, Beverwijk, Zaandam, Vlaardingen en Spijkenisse.

 

 

 

 

 

Naast deze bedrijven zijn er nog veel meer bedrijven waar zalen verhuurd worden voor multiculturele feesten die niet in dit aanbod vallen, zoals sporthallen, restaurants, hotels (Het Van der Valk concern is ook actief binnen het segment van multiculturele grootschalige bruiloftsfeesten), buurthuizen en wijkcentra.

Groeiende vraag

Waar het huwelijken onder de Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse doelgroepen in de periode 2012-2016 met 15% daalde, is bij de Turkse en Marokkaanse doelgroepen een stijging te zien van 7%. Over de gehele groep niet-westerse allochtonen (1e en 2e generatie) steeg het aantal huwelijken met 3%. De grootste groei zit in de groep overig-niet westers, die ruim één derde van het aantal huwelijken voor rekening neemt. Ondanks dat Turken en Marokkanen relatief vaker trouwen, zit de grootste groeipotentie in de groep overig niet-westerse bruiloften, aangezien de omvang van deze doelgroep fors toeneemt.

De nieuwe zaalbedrijven zitten vaak al een jaar vooruit volgeboekt, al geldt ook hier dat dit met name in de weekenden is. De zalen zijn ingericht met veel marmer, kroonluchters en steeds vaker met een brede trap, waar vanaf het bruidspaar haar entree maakt. Anders dan bij een gemiddelde autochtone bruiloft, worden bij de bruiloft van echtparen met een migratie achtergrond doorgaans alle gasten ook uitgenodigd voor het eten. Met name bij Hindoestanen duren bruiloften soms meerdere dagen.

Traditionele waarden blijven belangrijk

Er is een ontwikkeling waarneembaar dat traditionele waarden vaker worden gecombineerd met moderne, meer hedonistische waarden als consumeren, materialisme, genieten, geld uitgeven en bezitten. Waarden die voor de eerste generatie centraal stonden (sober, ingetogen leven volgens culturele en religieuze richtlijnen) nemen af.

De komende jaren neemt het aandeel niet-westerse allochtonen in Nederland fors toe (+18%), terwijl het aantal autochtonen nagenoeg gelijk blijft. Voor de komende vijf jaar verwachten wij dan ook dat de vraag naar feestzalen zal gaan toenemen.

Waar de eerste generatie vaak iedereen uitnodigde die het bruidspaar en de familie kent, zal dit in de toekomst minder vaak voorkomen. De modernere leefstijl leidt ertoe dat men op het feest met name gasten uitnodigt, waar men regelmatig contact mee heeft. Dit impliceert ook dat er meer behoefte komt aan ‘kleinere’ zalen. Ook het feit dat het aantal ‘gemengde’ huwelijken (autochtoon/niet-westerse allochtoon) toe is genomen speelt hierbij een rol. Door stijging van opleidingsniveau, ook van vrouwen, is de verwachting dat in de toekomst jongeren met een migratieachtergrond op latere leeftijd trouwen.

Download hier het brancheboekje ‘De Multiculturele Feestzaal in beeld’.

Download hier het volledige persbericht.

Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.